To, co jen očima nevidíme

06.01.2019

Je čisté vše, co čisté vypadá? Existuje i to, co není vidět? Proč si umýváme ruce po toaletě, proč je potřeba si zakrývat ústa při kašli? Společně nahlédneme do mnohonásobně zvětšeného světa  Podrobnosti...

Bude zkoumat pod opravdovým mikroskopem vzorky, děti se dozví, proč je důležité dodržovat hygienu, zakrývat si při kašli pusu rukou, smrkat, mýt si ruce, proč se někdy musí dělat u paní doktorky výtěr třeba z krku a kam pak ten výtěr putuje. Hlavní myšlenkou tohoto programu je, aby si děti uvědomily, že existuje svět, který očima nevidíme, ale který přesto velmi aktivně existuje a ovlivňuje i naše zdraví. Děti se dozví i o užitečných bakteriích, která naopak pomáhají a jsou velmi důležité.

Poté budeme sledovat kvalitním mikroskopem, který je možno napojit i na PC, zajímavé vzorky a budeme si připadat jako obři v říši trpaslíků. Oblíbené je i zvětšovací zrcadlo, stolní lupa, malé lupičky.

Zkoumat můžeme zvětšenou muší nohu, cukr, koření, mechy, lišejníky, slupku cibule či něco ještě úplně jiného, co děti i najdou ve třídě, přestože mnou donesených vzorků je opravdu hodně.

Prohlížené vzorky se mohou pro lepší názornost promítat na obrazovce našeho PC, kde je může sledovat celá skupina dětí najednou. A samozřejmě každý z dětí bude moci nejednou nahlédnout i do okuláru mikroskopu. Běžné začíná být i to, že děti zavolají i paní kuchařku, které ukáží třeba cukr nebo mák či červenou papriku.

Cena: za dítě 55Kč (minimální celková cena 2 000Kč nebo dle dohody) + náklady na cestovné (8Kč/km)

Maximální počet děti 1 třída, max 30 dětí

Doba trvání: podle věku dětí 45-60 minut (nebo dle domluvy). Děti se prostřídají ve sledování mikroskopem pod mým vedením a od pedagogického dozoru uvítám pomoc s vedením jedné skupinky dětí při bádání zvětšenin mikrobů a přírodnin na fotografiích- fotografie jsou to mnohdy velmi zajímavé, barevné a pro děti i dospělé jsou zajímavé a druhé skupinky, které zapůjčím 12 očních lup, které zvětšují 10x a materiál ke zkoumání a tématické pexeso.

Vzdělávací oblasti dle RVP PV: 

5.1 Dítě a jeho tělo-osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
5.2.1 Jazyk a řeč společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie