Broučci a hmyz

09.01.2020

V programu Hmyz si hravou formou ukážeme úlohu komára, mouchy, pavouka a dalšího hmyzu a jejich důležitost v ekologické rovnováze a potravním řetězci přírody.  Podrobnosti...

Zároveň pomocí pomůcek vyvrátíme zažité mýty např. světluška s lucerničkou, cvrček s housličkami a povíme si a vyzkoušíme si, jak je to v přírodě doopravdy. Za pomoci sady modelů se dále děti seznámí s dalšími zástupci hmyzího světa, jako jsou ruměnice, včely, sršni, mravenci, zlatoočka, některý z hmyzu budeme sledovat pomocí lupiček s 10-ti násobným zvětšením, kterou bude mít každé dítě k dispozici. Vysvětlíme si, proč není dobré stavět dnes tak časté věžičky z kamenů v přírodě, že tím bereme přirozený domov, doslova střechu nad hlavou broučkům, kteří pod kameny žijí. Ve skupinách budeme nacházet makety broučků pod kameny nebo pod starou kůrou stromů, aby si děti nově nabyté informace v praxi vyzkoušely. A samozřejmě si povíme si, proč je na světě třeba komár, pavouk, mouchy. Nad maketou ptačího hnízda s mláďaty sýkorky si budeme povídat, čím a jak jsou krmena jejich mláďata a proč jsou i mouchy, komáři a brouci důležití. Předvedeme si, jak může každý z nás hmyzu i ptákům pomoci za horkých letních dní vhodnou miskou s vodou a ukážeme si hmyzí domeček.

Délka programu: 45 - 60 minut (nebo dle domluvy)

Cena: 70Kč za dítě, minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč (nebo dle dohody) za celé dopoledne u vás (i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin) + cestovní náklady (8Kč/km). Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně.

Počet dětí: max 30 dětí ( 1 třída ) - možno uskutečnit několik na sebe navazujících programů

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

5.1. Dítě a jeho tělo
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
5.2.1 Jazyk a řeč
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
5.3 Dítě a ten druhý
četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
5.5 Dítě a svět
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Uvítám aktivní spoluúčast pedagogických pracovníků dané třídy.