Bublinkohraní

01.11.2018

Mega bublinová show, která se hodí např. při slavnostech, jako je pasování prvňáčků, nebo na dětský den. Podrobnosti...

Speciální směs bublifuku umožňuje vyrábět za nedeštivého a ne příliž větrného dne v teplotách nad nulou příp. v interiéru bubliny až 5 metru dlouhé. Při akci je v interiéru ale třeba počítat s tím, že směs může znečistit podlahu stejně, jako by ji ušpinil klasický bublifuk, proto je výhodnější povrch linolea, který lze setřít případně venkovní prostory či chodby.  

Děti budou do akce zapojeny a instruovány, jak mají bubliny vyrobit, aby se jim povedla ta nejhezčí megabublina. Je to program velmi zábavný a oblíbený a to nejen ve školkách.

Součástí programu je i výroba bublinkových obrázků a barevných bublinových hadů.

Délka programu: záleží na domluvě a vašich přáních 

Cena: Cenu vám vytvoříme přímo na míru dle vašich přání a finančních možností

Počet dětí: max počet dětí není určen, záleží na vašich prostorách, ve kterých se bude akce odehrávat.

Vzdělávací oblasti dle RVP PV: 
5.1 Dítě a jeho tělo  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.