V hlíně

09.08.2022

V tomto programu nás průvodce krtek seznámí se životem pod zemí. A to nejen s žížalami, stonožkami, mnohonožkami. Podrobnosti...

Děti se seznámí nejen s vývojovými stádii chrousta, šneka a žížaly, ale dozvědí se o nich spoustu úžasných informací. Vyzkouší si, jak se chodí stonožce a krásně si při tom protáhnou těla a procvičí rovnováhu. Stonožce také pomohou zavázat botičky, zapojí čich i hmat, promění se v žížaly a postarají se o zahrádku. Pohrají si se světem a tmou a nakonec se dozvědí, jak vzniká úrodná zemina na kompostě.

Do programu jsou aktivně zapojeny všechny děti a činnosti jsou přizpůsobovány aktuální náladě v kolektivu. Při vedení programu je také samozřejmě zohledněn věk dětí a individuální potřeby třídy.

Délka programu: 60minut

Cena: 770Kč za dítě, minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč (nebo dle dohody) za celé dopoledne u vás (i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin) + cestovní náklady (8Kč/km). Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně.

Počet dětí: max. 30 dětí ( 1 třída)

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

5.1. Dítě a jeho tělo
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

5.2.1 Jazyk a řeč
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

5.3 Dítě a ten druhý
četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

5.5 Dítě a svět
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Uvítám aktivní spoluúčast pedagogických pracovníků dané třídy.