Finanční gramotnost pro nejmenší

04.01.2019

Výukový program zaměřený na zacházení s financemi, který hravou formou dětem přibližuje základy  finančního hospodaření. Nejedná se o propagaci jakéhokoli finančního produktu, pojišťovny ani banky. Podrobnosti...

Za co všechno musí maminka s tatínkem zaplatit? Proč rodiče nemohou koupit každou hračku, kterou jejich děti chtějí? Proč nám bankomat nemůže dát tolik peněz, kolik si řekneme, ale jen tolik, kolik máme uloženo v bance, jak se peníze do banky dostanou? Proč je dobré si neutratit celé kapesné hned první den za bonbony? Toto a mnohem více se děti dozvědí formou přiměřenou věku v tomto kurzu.  

Děti budou aktivně zapojeny do programu. Společně budeme přemýšlet nad rodinnými výdaji, rozdělovat výplatu rodičů na běžné náklady domácnosti a většina dětí bude překvapena, co vše je nutné zaplatit. Poznáme rozdíly mezi výdaji nutnými a výdaji a výdaji, které nejsou až tak nutné. Proč je dobré spořit a jak se pozná lakomec?

Cena: za dítě 55Kč ( minimální cena 1100Kč ) + náklady na cestovné (6Kč/km)

Maximální počet děti 1 třída, max 30 dětí

Doba trvání: 60 minut

Vzdělávací oblasti dle RVP PV: 

5.4 Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.