Hledání ztracených barviček

26.12.2018

V tomto příběhu děti budou poznávat formou hry základní  barvy, naučí se je míchat a poznávat také sekundární barvy. Součástí pásma je několik naprosto bezpečných, ale velmi oblíbených a efektních kouzel s barvami. Podrobnosti...

Svět není černobílý. Svět je barevný! Proto je důležité, aby děti znaly barvičky. Budeme procvičovat barvy formou hry, příběhu. Děti budou aktivně zapojeny do poznávání barviček, v průběhu pohádky vykouzlíme ze tří základních barev i barvy další zábavnou formou.

V první části programu se děti seznámí s tím, jak vznikají  barvy vzájemným smícháním ze základních barev. Poté bude následovat několik zábavných chemických pokusů, při kterých využijeme v praxi právě získané znalosti. Program je vhodný pro děti od 2 do 6 let.

Součástí programu jsou: 3 barevné pokusy, u kterých budou děti asistovat.

Děti baví aktivně se zapojovat do chemických pokusů a být jim co nejblíže. Nechtějí být pouhými diváky, ale přímými účastníky. A o to nám jde.

Délka programu: 60minut

Cena: 60Kč za dítě, minimální celková cena 1100Kč + cestovní náklady 6Kč/km

Počet dětí: max 30 dětí,  

Vzdělávací oblast dle RVP PV:
5.2.1. Jazyk a řeč 
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
5.2.2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie ,myšlenkové operace
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)