Čarování s bylinkami

04.01.2019

Interaktivní zážitkový program, ve kterém se děti hravou formou jako skřítci seznámí s bylinkami a jejich léčivými vlastnostmi. Naučí se je rozpoznávat, poznají jejich vůni a budou mít možnost si je i osahat. Podrobnosti...

Děti se jako skřítkové seznámí prostřednictvím pohádkových příběhů s léčivkami, které u nás běžně rostou, naučí se, jak si sami mohou vyrobit herbář, zjistí, jak nám mohou bylinky pomáhat při nachlazení, bolení bříška nebo pro klidnější spánek a jakými způsoby lze s bylinkami pracovat. 
Na jednotlivých stanovištích si vyzkouší práci skřítka zahradníčka, potrénují postřeh při hledání dvojic stejných bylinek, pomocí bylinek procvičí poznávání barev a projdou si bylinkovou stezku a budou svědky bylinkového kouzlení.

Délka programu: cca 45 - 60minut (nebo dle domluvy)

Cena: 70Kč za dítě (+ 30kč za výrobu voňavého pytlíčku) minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč bez výrobku za celé dopoledne u vás (i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin) + cestovní náklady (8Kč/km). Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně.

Počet dětí: max. 30 dětí.

Vzdělávací oblasti dle RVP PV: 
5.1 Dítě a jeho tělo
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
5.2.1 Jazyk a řeč
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)