Plstění s ovčím rounem - workshop

07.01.2019

Poutavé vyprávění o životě, chovu a užitečnosti ovcí spojené s výrobou jednoduchého výrobku z ovčího rouna ( v případě školek nejjednoduššího motýlka, v případě ZŠ  složitějších výrobků). NÁŠ TIP: motýlek je výborným dárkem např. ke dni maminek.  Podrobnosti...

Cílem tohoto programu je přiblížit dětem užitečnost chovu ovcí, jak z hospodářského tak z enviromentálního hlediska. Děti se dozvědí, jak se ovečky stříhají a jaký je proces zpracování ovčí vlny. Na toto navážeme praktickou částí hodiny, při které budou všechny děti tvořit z jemné merino ovčí vlny každý svého motýlka v barvách, které si každé dítě samo vybere a každému dítěti jeho motýl zůstane. Na konci vznikne nádherná barevná louka plná heboučkých motýlků. Louka je tvořena z velké magnetické skládačky kvítků a lístečků, každé dítě si může vybrat, jestli svému motýlkovi sestaví květinu, na kterou ho posadí a také může sladit barvu květu s barvou křídel motýlka.
Při tvořivé aktivitě trénujeme jemnou motoriku, zpřesňujeme a cvičíme koordinaci pohybů při vázání uzlíků.

Délka programu: 45-60minut (nebo dle domluvy) dle množství a šikovnosti dětí ( pasivní část programu trvá asi 15 minut ) aktivní část programu je individuální dle šikovnosti a počtu dětí. Děti si vyberou barvy vlny a každému, kdo bude potřebovat postupně pomohu s výrobou motýlka ( předškoláci většinou zvládnou práci sami ). Uvítám aktivní pomoc paní učitelky při vázání uzlíků menším dětem a ty děti, které budou mít hotového motýlka si budou odcházet hrát se svým motýlkem na magnetické květinové louce. Zde také vznikají ty nejhezčí fotky do školkových alb.

Cena: 70Kč za dítě (+ 15kč za  výrobek motýlka) minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč bez výrobku za celé dopoledne u vás (i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin) + cestovní náklady (8Kč/km). Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně.

Počet dětí: max 30 dětí ( 1 třída )

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:
5.2.1 Jazyk a řeč společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
5.5 Dítě a svět
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí