Včely

07.01.2019

Poučný pohádkový příběh o životě včel doplněný výrobou svíček z včelího vosku.  V tomto pásmu se děti seznámí formou pohádky s životem včel a jejich důležitou funkcí v našem ekosystému. Podrobnosti...

MŠ: Po pohádce následuje praktická část rozvíjející dětskou motoriku, nošení pylu z květu do úlu, výrobu svíčky z přírodního včelího vosku, a zkoumání Montessori miniatur vývoje včely, zábavný poučný kvíz o včeličkách, prohlídka  a pracování s včelařskými pomůckami díky kterým si zahrajeme na opravdického včelaře a další...

ZŠ: po 9.minutovém poutavém dokumentu o životě včel následuje workshop- výroba pomád či lesku na rty z včelího vosku, v menších třídách je také možno vyrábět svíčky z vosku, kvíz a povídání o nenahraditelnosti včel v našem ekosystému včetně zajímavostí ze života včel, prohlídka včelařských pomůcek, atd...

Délka programu: 45-60 minut (nebo dle domluvy) dle vašich potřeb, množství a šikovnosti dětí (pasivní část programu trvá asi 10 minut), aktivní část programu je individuální dle šikovnosti a počtu dětí. MŠ: Děti  budou pomáhat nosit pyl do včelího úlu, na zadních nožičkách tak, jak nosí pyl i včely - děti už nikdy nebudou malovat včelky s košíčky, do kterých sbírají med. Za odměnu je včelka dovede k části dílničkové, kde každý dostane včelí plát a knot a vyrobí si vlastní voňavou včelí svíčku. Po ukončení následuje prohlídka miniatur vývojových stádií včel dle Montessori výuky.

Cena: 70Kč za dítě (výroba svíčky + 25kč), minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč bez výrobku za celé dopoledne u vás ( i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin)  + cestovní náklady (8Kč/km).  Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně.

Počet dětí: max. 30 dětí ( 1 třída ) 

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:
5.1. Dítě a jeho tělo
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
5.2.1 Jazyk a řeč
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
5.3 Dítě a ten druhý
četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 
5.5 Dítě a svět
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Uvítám aktivní spoluúčast pedagogických pracovníků dané třídy.