Ptáci

13.01.2022

V tomto programu se děti hravou formou naučí mnoho zajímavostí ze života ptáků žijících v naší krajině. Ptáky rozdělíme na stěhovavé a stálé. Podrobnosti...

Naplníme jim krmítko vhodnou potravou, stěhovavé připravíme k odletu.

Zahrajeme si na vrabčáčky a nejen na ně. Poslechneme si zvuky ptáčků. Naklademe vajíčka do hnízda.

Během programu přizpůsobuji činnosti aktuální náladě v kolektivu, věku dětí a individuálním potřebám třídy. Střídáme aktivity pohybové s aktivitami, na které je potřeba trpělivost a soustředění. K činnostem využívám speciálně vyrobené pomůcky a také prvky montessori pedagogiky. Děti jsou vtaženy do děje, promění se v ptáčky, posilujeme fantazii, představivost, lásku k přírodě, 

Délka programu: 60minut

Cena: 70Kč za dítě, minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč (nebo dle dohody) za celé dopoledne u vás (i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin) + cestovní náklady (8Kč/km). Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně.

Počet dětí: max. 30 dětí ( 1 třída)

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

5.5 Dítě a svět -rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí