Ptáci

13.01.2022

V tomto programu se děti hravou formou naučí mnoho zajímavostí ze života ptáků žijících v naší krajině. Ptáky rozdělíme na stěhovavé a stálé. Podrobnosti...

Naplníme jim krmítko vhodnou potravou, stěhovavé připravíme k odletu.

Zahrajeme si na vrabčáčky a nejen na ně. Poslechneme si zvuky ptáčků. Naklademe vajíčka do hnízda.

Během programu přizpůsobuji činnosti aktuální náladě v kolektivu, věku dětí a individuálním potřebám třídy. Střídáme aktivity pohybové s aktivitami, na které je potřeba trpělivost a soustředění. K činnostem využívám speciálně vyrobené pomůcky a také prvky montessori pedagogiky. Děti jsou vtaženy do děje, promění se v ptáčky, posilujeme fantazii, představivost, lásku k přírodě, 

Délka programu: 60minut

Cena: za dítě 70Kč (min 2600Kč) + náklady na cestovné (8Kč/km)

Počet dětí: max. 30 dětí ( 1 třída)

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

5.5 Dítě a svět -rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí