Zdravé nožky

28.08.2019

Tento program je zaměřený na procvičování dětské nohy, vyzkoušíme stabilitu na různých površích, budeme cvičit na nejrůznějších podložkách kupovaných i těch, které jdou vyrobit doma a nahrazují přirozené přírodní povrchy.  Podrobnosti...


Všechny podložky jsou uzpůsobeny použití v interiérech a inspirací nám byly venkovní bosonohé stezky a velký výskyt diagnózy plochých nohou u dětí.

Chůze a cvičení na pestrém povrchu posiluje nohu, pomáhá při správném vývoji klenby a předchází budoucím problémům s plochýma nohama.

Povíme si, proč je důležité nohy posilovat. Budeme chodit po rovném povrchu a také po speciálním masážním kořenovém koberci, projdeme se po chodníčku ortopedické podlahy, zacvičíme se na různých podložkách, zjistíme, jak lze posílit nohy, vyzkoušíme si vzájemnou jednoduchou masáž.

Dítě se učí koordinovat pohyby, udržet rovnováhu, zklidnit se, Někteří odborníci poukazují na přemíru zrakové stimulace a nedostatek podnětů, které rozvíjejí motorické schopnosti dětí. Člověk se odjakživa vyvíjel na povrchu, který byl nějakým způsobem zakřivený, nerovný a stimulující. Dítě bylo nošeno na těle matky nebo bylo pokládáno na zem, která byla zdrojem dalších stimulů, když dítě začalo chodit, zpravidla již znalo matčiny pohybové reakce na nerovnosti anebo mělo nerovnosti částečně prohmatané a prolezené. Na zvládání nerovností se mimo jiné podílí i vestibulární systém. V ploskách nohou se nacházejí receptory, které vestibulárním oblastem v mozku poskytují důležitou informaci o uspořádání povrchu. Díky této informaci si tělo může vypočítat rozložení váhy a přizpůsobit vlastní postoj tak, aby došlo k zachování vzpřímené pozice a rovnováhy. Nerovnosti jsou jedním z nejopomíjenějších podnětů, přitom člověka provázely jeho vývojem a životem odnepaměti. Dítě v raném věku by jim mělo být vystaveno soustavně. I díky nim si vytvoří unikátní synapse pro svůj zdravý motorický vývoj.

Děti posílí nohy cvičební sestavou používanou fyzioterapeuty ( chod po špičkách, po patách,.....)Pohrají si s masážními míčky a masážními ježky, vyzkouší několik zábavných rovnovážných cviků používaných při cvičení jógy. Že se na obrázky jen díváme a někde vystavíme? V tomto programu je to naopak, pořádně si po našich masážních obrázcích louky nebo zvířátka poběháme a pošlapeme, abychom namasírovali šlapky nohou. Nudit se nikdo nebude ani u látkového pexesa, které použijeme jinak než jsme zvyklí. Naučím Vás, jak lze zrecyklovat proložka od vajec k trénování a posilování nohou. Celý program zakončíme přenosnou Kneippovou masážní koupelí, která u dětí sklízí úspěch, střídáme teplou a studenou vaničku s cca 9cm vody s masážním i voňavým překvapením. Tyto koupele uvolňují dolní končetiny, pomáhají je prokrvovat, na organismus působí střídání teploty vody a zároveň dochází prostřednictvím citlivých bodů ke stimulaci činnosti vnitřních orgánů. Jako bonus je to zkrátka pro většinu dětí zábava a pakliže se přemístíme na lino nebo k umyvadlům na kachličky, nenaděláme ani potopu ve vaší třídě. 

Délka programu: 45 minut (nebo dle domluvy) 


Cena: c70Kč za dítě, minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč (nebo dle dohody) za celé dopoledne u vás (i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin) + cestovní náklady (8Kč/km). Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně. 

Počet dětí: max. 30 dětí ( 1 třída ) - možno uskutečnit několik na sebe navazujících programů

Vzdělávací oblasti dle RVP PV: 
5.1. Dítě a jeho tělo
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

5.3 Dítě a ten druhý

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - rozvoj kooperativních dovedností 


Dětská noha potřebuje neustále k dispozici pestrý povrch, aby se chodidlo vyvíjelo a rostlo správně. Svaly v dětské noze je třeba neustále posilovat. RootyRUG pomáhá dětem při správném vývoji klenby, stejně tak předcházet budoucím problémům s plochýma nohama. Kořenový koberec RootyRUG   můžete zakoupit na www.sanami.eu