Živá zahrada - připravujeme na rok 2023/2024

30.03.2023

O tom jak má vypadat zahrádka, aby se na ní líbilo zvířátkům se dozvíte v našem novém environmentálním programu, který právě připravujeme. Objednávat lze již nyní s datem realizace od 1/2024. Podrobnosti...

Jak vytvořit zahrádku, která nebude pouze zelenou plochou bez života, ale bude krásným a funkčním místem, kde jsou rostliny a živočichové ve vzájemné harmonii a symbióze? Zahrajeme si na zahradní architekty a navrhneme účelnou zahrádku, kde nám bude dobře - vypěstujeme zdravou zeleninu i ovoce a bylinky i květiny. A aby nám celou úrodu nesežrali slimáci, housenky a další havěť, naučíme se vytvářet prostor zvířátkům, kteří nám od těchto škůdců rádi pomohou, protože jsou jejich přirozenou potravou.

Protrénujeme si hmat, zrak, nebude chybět opět ani pohyb, postřeh a mnoho dalšího.

Tento program by mohl být v mnohém inspirací i pro dospělé.

Délka programu: 60minut

Cena: 70Kč za dítě, minimální celková cena za realizaci programu činí 2600Kč (nebo dle dohody) za celé dopoledne u vás (i když se program realizuje pro více po sobě jdoucích skupin) + cestovní náklady (8Kč/km). Cenu programu v rámci šablon MŠMT vám naceníme individuálně.

Počet dětí: max. 30 dětí ( 1 třída)

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

5.1. Dítě a jeho tělo
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
5.2.1 Jazyk a řeč
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
5.3 Dítě a ten druhý
četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
5.5 Dítě a svět
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Uvítám aktivní spoluúčast pedagogických pracovníků dané třídy.